Social Design Studio met verbeeldingskracht voor de eerlijke leefomgeving

Arttenders zet ontwerpend onderzoek in als middel om tot een breed gedragen visie en/of ontwerp te komen. Hierbij beschouwen wij niet alleen de hardware (ruimte), maar ook de orgware (systemen) en software (programma) die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als ontwerppartner zijn wij in te zetten in verschillende fasen van het ontwerptraject. Van onderzoek, conceptontwikkeling en het bedenken van een unieke participatiestrategie tot het ontwerp van gebiedsvisies en ruimtelijke interventies.

Bel ons voor:

 • Participatie & Co-Creatie
  Ontwerp & Ontwerpend Onderzoek
  Onderzoek & Strategie
  Conceptontwikkeling

 • Placemaking
  Proces & Projectmanagement
  Advies & Workshops & TrAIningen
  Public Speaking

Image

Participatie & Co-Creatie


Wij zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om stakeholders te betrekken. Middels het formuleren van een participatiestrategie bepalen we hoe en wanneer interne en externe stakeholders strategisch betrokken kunnen worden bij het ontwerpproces. Ook bieden wij losse participatieworkshops aan om co-creatie te faciliteren en inspraak en draagvlak te genereren.

 

Conceptontwikkeling

Met ons ontwerpteam maken wij gebruik van creatieve storytelling waarbij de gebruiker centraal staat. Zet de creativiteit van ons team in als conceptontwikkelaar in pitches, workshops of aanbestedingen. Samen formuleren wij een locatiespecifieke ontwerpvisie die past bij de ambitie van de opgave, aanbestedingseisen, de locatie en bewoners.


Image
Image

Onderzoek & Strategie

In een vroeg stadium bekijken wij complexe opgave vanuit domein overstijgend perspectief. Zo kunnen wij de vraag herkaderen, stakeholders inzichtelijk maken of adviseren op sociale duurzaamheid. Wij kijken hierbij altijd verder dan de vraag en zijn pas tevreden als maatschappelijke en ruimtelijke impact elkaar aanvullen.


Placemaking

Als ontwerper ligt onze expertise in het maken van tijdelijke of permanente interventies met wow-factor. Hierbij combineren wij lokale verhalen, functionaliteit, zoals spelen of ontmoeten, met ruimtelijke kaders. Wij faciliteren het ontwerpproces van A tot Z, van concept tot en met productie op locatie.
Image
Image

Proces & Project Management

In complexe opgaven zijn er veel stakeholders betrokken. Projecten lopen vaak onnodig vertraging op als de technische belangen en andere KPI’s van deze stakeholders niet tijdig op een lijn liggen. Daarom zetten wij in onze projecten vol in op project- en procesmanagement.