Image

kick-off cultuurtransitie rotterdam

 • Titel
  • Kick-off Cultuurtransitie Rotterdam
 • Programma
  • Arttenders
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
 • Locatie
  • Rotterdam Ahoy
 • Met dank aan
  • Ingrid Adriaanse, Dore van Duivenbode, Reinier Gerritsen, Mariëtte Hamer, Kim Heinen, Johan van Herpen, wethouder Kasmi, Kinga Kollar, Gina Kranendonk, Christian Melsen, Marieke van Oudheusden, Hans van Soelen, Wing Tang
 • Fotografie
  • Hans Tak

Rotterdam's cultuursector maakt een spannende transitie door en Arttenders heeft een strategisch programma met dito middelen ontwikkeld om de kick-off van deze verandering te vieren! Met 250 enthousiaste deelnemers zijn concrete stappen gezet om een florerend cultureel ecosysteem te creëren waarin samenwerking en verbinding centraal staan. Het co-creatie evenement was een bruisende dag vol inspirerende sprekers en levendige gesprekken aan tafels, waarbij waardevolle input werd verzameld voor de uitvoeringsagenda van de transitie. De wethouder en de Gemeente Rotterdam verdienen een woord van dank voor hun rol als opdrachtgever.

doel

Het doel van de dag was om in co-creatie samen te werken aan de transitieagenda, met nadruk op vertrouwen in de toekomst van de culturele sector en het delen van unieke inzichten van diverse deelnemers. Het programma en de middelen zijn op maat gemaakt op basis van het ontwerpend onderzoek dat is uitgevoerd en in slechts 4 weken ontwikkeld. Het programma bestond uit boeiende plenaire sprekers en levendige co-creatie sessies aan tafel, waar deelnemers vol enthousiasme input gaven op verschillende onderdelen. Er werden nieuwe verbindingen ontdekt en synergiën gevonden om het Rotterdamse culturele ecosysteem te optimaliseren.

Image

Programma

Het programma was zodanig opgebouwd dat er eerst vanuit een metaperspectief werd gekeken naar de culturele sector als ecosysteem en daarna werd ingezoomd op de elementen die dit ecosysteem kunnen laten floreren. Daarmee werd het programma ook een middel om iedereen mee te nemen in de verschillende stappen die we hebben gezet op deze dag. De dag begon met een uitleg over ecosystemen door Gina Kranendonk (Horticultural Research), gevolgd door een panelgesprek met Kim Heinen (International Press Officer, Rotterdam Partners), Johan van Herpen (Beleidsadviseur Sport, Gemeente Rotterdam) en Wing Tang (Stichting Women Connected). Zij gaven hun inzichten vanuit hun eigen werkveld en spraken hierbij over de meerwaarde van domein overstijgend werken.

Image

florerend ecosysteem

De eerste co-creatie sessie stond in het teken van het leggen van verbindingen tussen verschillende onderdelen van het culturele ecosysteem. Hierbij werd er gekeken vanuit een breder perspectief, in plaats van het persoonlijke standpunt. Deelnemers gingen in groepen aan de slag met de invulling en visualisatie van het Rotterdamse (culturele) ecosysteem, waarbij veel nieuwe verbindingen en synergiën werden ontdekt. Er werd ook gekeken hoe deze verbindingen domein overstijgend kunnen samenwerken om het ecosysteem te optimaliseren.

Na deze sessie spraken Wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme Kasmi en Procesmanager Transitie Hans van Soelen over de huidige stand van de transitie en de korte- en lange termijn processen die hiermee gepaard gaan, evenals de rol van de kwartiermaker en het kernteam.

Image
Image

VACTURE KWARTIERMAKER

Bij deze co-creatie sessie werd nagedacht over het profiel van de kwartiermaker, die verantwoordelijk zal zijn voor het begeleiden van het ecosysteem en het uitvoeren van de veranderagenda. Deelnemers konden input geven over de gewenste achtergrond, kernpunten en visie van de kwartiermaker, wat resulteerde in de definitieve vacaturetekst die aan het einde van het congres werd voorgelezen aan de zaal.

Mariëtte Hamer (Voorzitter Denktank New Deal Cultuur) gaf verdere context over de transitie door te spreken over de New Deals, die gericht zijn op het voortzetten van de innovaties die tijdens de coronacrisis zijn ingezet in de Rotterdamse cultuursector. Deze hebben als doel bij te dragen aan de weerbaarheid en veerkracht van de sector, en te streven naar een duurzame en sterke toekomst door versterking van het aanbod, bereik, participatie en verdienvermogen. Deze New Deals dienden als inspiratie voor de transitie.

Image
Image

programmalijn in actie

Deze co-creatie sessie bouwde voort op de verbindingen en kansen uit de eerste sessie, om concrete acties te identificeren. In groepjes werden overkoepelende thema's gekozen waarop een programmalijn werd gebaseerd. Binnen deze programmalijnen werden concrete acties en stappen besproken om de transitie van het culturele ecosysteem in Rotterdam vorm te geven.

Het kernteam van de Rotterdamse cultuursector, bestaande uit 14 leden met diverse expertises, werd voorgesteld als aanjagers van de transitie. Voor de co-creatiesessies aan tafel waren zijn deze middag ook al tafelhosts. Hiermee is de eerste samenwerking en kennismaking met dit team al gefaciliteerd. Ook werden zij plenair voorgesteld aan de deelnemers aan de hand van een vraaggesprek over de reeds opgedane inzichten over de transitie en hun perspectief op de transitie vanuit hun eigen expertise.

Image
Image

Aftrap kernteam

Met de kennis over het kernteam als basis, begon de laatste co-creatie sessie waarbij de aanwezigen aangaven of ze willen deelnemen aan de transitie samen met het huidige kernteam. Daarnaast gaven ze input over de resterende 20% van het team, zoals welke expertise of persoon een waardevolle toevoeging zou zijn. Deze input wordt meegenomen bij het samenstellen van het complete kernteam.

Het congres werd afgesloten met het presenteren van de definitieve vacaturetekst voor de kwartiermaker, die aan het werk zal gaan om de transitie verder te begeleiden. Deelnemers kregen de gelegenheid om feedback te geven en hun betrokkenheid bij de verdere stappen van de transitie uit te spreken. Het congres was een succes met een grote opkomst, actieve deelname en waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van het culturele ecosysteem in Rotterdam. De output en synergiën die zijn gecreëerd dienen vanaf hier als startpunt voor de gezamenlijke ontwikkeling van de transitie.

Aftermovie Kick-Off Transitie Cultuur

Credits: Gemeente Rotterdam