Image

de Gruizenstraat

 • Titel
  • De Gruizenstraat
 • Ontwerp
  • Arttenders
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Sittard-Geleen
 • Soort project
  • Ruimtelijk ontwerp
 • Locatie
  • Sittard-Geleen
De Gruizenstraat, een historische straat midden in het centrum van Sittard. Dit is dè doorloop langs het Tempelplein naar de markt. Maar de Gruizenstraat kan nog veel meer zijn! In opdracht van gemeente Sittard-Geleen gaat Arttenders een ontwerp maken voor een multifunctionele ontmoetingsplek. Vanzelfsprekend doen zij dit in co-creatie met de mensen die verbonden zijn aan de straat. De waarden en ideeën worden gebruikt als inspiratie voor een iconisch eindontwerp. 
Image
Image

ontwerpend onderzoek

Arttenders werkt met een ontwerpend onderzoekmethode waar we vanuit een brede invalshoek steeds verder inzoomen op de programmering en ontwerp van de straat. Het proces begint met uitgebreid desktopresearch om meer te weten te komen over onder andere de geschiedenis van Sittard-Geleen. Mede omdat Sittard een rijke historie met mythes en legendes kent. Daarnaast zijn in deze fase de beleidsstukken en visies van de gemeente goed doorgenomen, zodat de verschillende focus punten vanuit de gemeente meegenomen kunnen worden in het uiteindelijke ontwerp. 

Vanuit dit onderzoek maakt Arttenders de co-creatie sessies op maat voor jongeren, bewoners, stakeholders, de gemeente en ondernemers uit Sittard. In deze sessies wordt er voor verschillende betrokkenen een passende manier gevonden om input op te halen voor deze plek en al een eerste aanzet te doen voor een ontwerp. Met de waardevolle informatie en ontwerpvoorstellen uit die sessies kan de ontwerpfase van start. 

Image

Betrokken partijen

Voor dit project zijn verschillende partijen aangehaakt in diverse co-creatie sessies. Zo zijn er verschillende beleidsdomeinen betrokken in het proces. Ook de ondernemers rondom de Gruizenstraat en de bewoners en gebruikers van de straat zijn uitgenodigd te participeren. 

Vanuit de gemeente is het van belang dat de jongeren uit Sittard-Geleen mee worden genomen in het ontwerpproces. Hiervoor zijn de jongeren van de Breakfast Club aangehaakt. Dit is een club jongeren die zich bezighoudt van creatievelingen vanuit verschillende disciplines uit de omgeving. Uit het ontwerpend onderzoek bleek dat er meerwaarde was voor het aanhaken van nog meer jongeren in het proces. Daarvoor worden de studenten van de Hogeschool Zuyd (Communication and Multimedia Design) betrokken. Zij hebben al ervaring met ontwerpen voor toepassingen in de ruimte. Hiermee krijgen we goede creatieve input voor het ontwerp en leren de jongeren hoe een dergelijk proces er in de praktijk uit ziet. Hiernaast worden ook de jongerenadviesraad JONGK en middelbare scholieren aangehaakt in het proces. Zo dat vanuit verschillende perspectieven van jongeren input kan worden meegenomen in ons verdere proces. 

Co-creëren met Sittard

Oriënterende GESPREKKEN

Met mensen met verschillende expertises en belangen zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd. De individuele sessies werden gehouden met mensen vanuit de gemeente, stadsmanagement en de Breakfast Club. Zij gaven hun inzichten over hun ervaringen met de straat. Hieruit kwam naar voren dat het soms een onveilige plek kan zijn en dat er sprake is van overlast. Als de straat aantrekkelijker en verlicht zou zijn, zou de onprettige sfeer afnemen en draagt dit bij aan de sociale cohesie in de straat. Ook intuïtieve speelelementen voor kinderen zouden deze plek toegankelijker en gezelliger maken. Verder werd er gesproken over de historie en het karakter van Sittard, en dat dat karakter zeker gewaarborgd moet worden.
Image
Image

VAN WAARDEn NAAR PROGRAMMA SESSIE

In deze sessie zijn ondernemers, betrokkenen en verschillende domeinen vanuit de gemeente samengekomen om na te denken over de waarden die zij belangrijk vinden voor de Gruizenstraat. De individuele en collectieve waarden zijn geëvalueerd en daarna concreet gemaakt in programma.

Hierbij werd er aangegeven dat de historie en tijdloosheid van de Gruizenstraat waarden zijn die behouden moeten worden. Daarbij werd aangegeven dat deze plek toegankelijk, veilig, comfortabel en een beleving moet zijn. De straat is momenteel meer een doorgang maar ze zouden er graag een aantrekkelijke plek van maken waar mensen even kunnen verblijven. Dit zou gedaan worden door bijvoorbeeld het toevoegen van speelaanleiding en zitgelegenheid en de toegankelijkheid te verbeteren. Voor de veiligheid hadden de aanwezigen het idee de ontmoetingsplek te voorzien van sfeervolle verlichting.

waardenkader

Vanuit deze fase is het onderstaande waardenkader ontstaan. Hierin zijn de meest genoemde waarden opgenomen. Het waardenkader zal in het vervolgtraject als toetsingskader dienen. Dit waardenkader zal nog worden aangevuld in het vervolg co-creatie traject.

En nu?

ONTWERPWORKSHOP JONGEREN

Voor de jongeren wordt nog een moment ingepland voor een ontwerp workshop. Met hen gaat Arttenders aan de slag met het programma en ontwerp voor de straat. Deze sessie laat de jongeren op een inspirerende en slimme manier kennis maken met een praktisch voorbeeld van hoe een ontwerpproject in zijn werking gaat, en hoe je domein overstijgend aan de behoeften en wensen van verschillende doelgroepen voldoet. Ook wordt hier nog extra input opgehaald vanuit hun perspectief wat belangrijke elementen, functionaliteiten en behoeften zijn voor de Gruizenstraat. Dit zal als input worden meegenomen in het ontwerptraject.

SCHETSONTWERP

Alle informatie en input vanuit de ontwerpend onderzoeksfase en de co-creatiefase worden verwerkt in een schetsontwerp voor de Gruizenstraat.