Image

de Gruizenstraat

 • Titel
  • De Gruizenstraat
 • Ontwerp
  • Arttenders
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Sittard-Geleen
 • Soort project
  • Ruimtelijk ontwerp
 • Locatie
  • Sittard-Geleen
De Gruizenstraat, een historische straat midden in het centrum van Sittard. Dit is dè doorloop langs het Tempelplein naar de markt. Maar de Gruizenstraat kan nog veel meer zijn! In opdracht van gemeente Sittard-Geleen gaat Arttenders een ontwerp maken voor een multifunctionele ontmoetingsplek. Vanzelfsprekend doen zij dit in co-creatie met de mensen die verbonden zijn aan de straat. De waarden en ideeën worden gebruikt als inspiratie voor een iconisch eindontwerp. 
Image
Image

ontwerpend onderzoek

Arttenders werkt vanuit een ontwerpend onderzoekmethode waar we vanuit een brede invalshoek steeds verder inzoomen op de programmering en ontwerp van de straat. Het proces begint met uitgebreid desktopresearch om meer te weten te komen over onder andere de geschiedenis van Sittard-Geleen. Mede omdat Sittard een rijke historie met mythes en legendes kent. Hieruit zijn diverse interessante verhalen uit voort gekomen, die mogelijk in het toekomstige ontwerp meegenomen kunnen worden. Zo stond het gebied rondom de Gruizenstraat vroeger bekend als ‘Klein Venetië’, een schilderachtig stukje stad waar de Molenbeek een vitale rol speelde en de stadsmolens voorzag van waterkracht.

Daarnaast zijn in deze fase de beleidsstukken en visies van de gemeente goed doorgenomen, zodat de verschillende focus punten vanuit de gemeente meegenomen kunnen worden in het uiteindelijke ontwerp. Ook alle technische randvoorwaarden worden onderzocht en meegenomen.

Vanuit dit onderzoek maakt Arttenders de co-creatie sessies op maat voor jongeren, bewoners, stakeholders, de gemeente en ondernemers uit Sittard. In deze sessies wordt er voor verschillende betrokkenen een passende manier gevonden om input op te halen voor deze plek en al een eerste aanzet te doen voor een ontwerp. Met de waardevolle informatie en ontwerpvoorstellen uit die sessies kan de ontwerpfase van start.

 

Image

Betrokken partijen


Voor dit project zijn verschillende partijen aangehaakt in diverse co-creatie sessies. Zo zijn er verschillende beleidsdomeinen betrokken in het proces. Ook de ondernemers rondom de Gruizenstraat en de bewoners en gebruikers van de straat zijn uitgenodigd te participeren. Vanuit de gemeente is het van belang dat de jongeren uit Sittard-Geleen mee worden genomen in het ontwerpproces. Hiervoor zijn de jongeren van de Breakfast Club aangehaakt. Dit is een club jongeren die zich bezighoudt van creatievelingen vanuit verschillende disciplines uit de omgeving. Uit het ontwerpend onderzoek bleek dat er meerwaarde was voor het aanhaken van nog meer jongeren in het proces. Daarvoor worden de studenten van de Hogeschool Zuyd (Communication and Multimedia Design) betrokken. Zij hebben al ervaring met ontwerpen voor toepassingen in de ruimte. Hiermee krijgen we goede creatieve input voor het ontwerp en leren de jongeren hoe een dergelijk proces er in de praktijk uit ziet. Hiernaast worden ook de jongerenadviesraad JONGK en middelbare scholieren aangehaakt in het proces. Zo dat vanuit verschillende perspectieven van jongeren input kan worden meegenomen in ons verdere proces. 

Image

Co-creëren met Sittard

Oriënterende GESPREKKEN

Met mensen met verschillende expertises en belangen zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd. De individuele sessies werden gehouden met mensen vanuit de gemeente, stadsmanagement en de Breakfast Club. Zij gaven hun inzichten over hun ervaringen met de straat. Hieruit kwam naar voren dat het soms een onveilige plek kan zijn en dat er sprake is van overlast. Als de straat aantrekkelijker en verlicht zou zijn, zou de onprettige sfeer afnemen en draagt dit bij aan de sociale cohesie in de straat. Ook intuïtieve speelelementen voor kinderen zouden deze plek toegankelijker en gezelliger maken. Verder werd er gesproken over de historie en het karakter van Sittard, en dat dat karakter zeker gewaarborgd moet worden.

Uit de oriënterende gesprekken is ook gebleken dat wildplassen in de openbare ruimte een grote bron van overlast is voor ondernemers en omwonenden van de Gruizenstraat. Daarom heeft Arttenders een aanvullende literatuurstudie gedaan naar nudging maatregelen (het beïnvloeden van gedrag door subtiele signalen in de omgeving aan te brengen) tegen wildplassen zodat hier rekening mee gehouden kan worden in het ontwerp.

Image
Image

VAN WAARDEn NAAR PROGRAMMA SESSIE

In deze sessie zijn ondernemers, betrokkenen en verschillende domeinen vanuit de gemeente samengekomen om na te denken over de waarden die zij belangrijk vinden voor de Gruizenstraat. De individuele en collectieve waarden zijn geëvalueerd en daarna concreet gemaakt in programma.

Hierbij werd er aangegeven dat de historie en tijdloosheid van de Gruizenstraat waarden zijn die behouden moeten worden. Daarbij werd aangegeven dat deze plek toegankelijk, veilig, comfortabel en een beleving moet zijn. De straat is momenteel meer een doorgang maar ze zouden er graag een aantrekkelijke plek van maken waar mensen even kunnen verblijven. Dit zou gedaan worden door bijvoorbeeld het toevoegen van speelaanleiding en zitgelegenheid en de toegankelijkheid te verbeteren. Voor de veiligheid hadden de aanwezigen het idee de ontmoetingsplek te voorzien van sfeervolle verlichting.

BRAINSTORMSESSIE JÒNGK!

JÒNGK! is de jongerenadviesraad van gemeente Sittard-Geleen. Tijdens een bestuursvergadering heeft Arttenders een brainstormsessie georganiseerd met de centrale vraag “Wat zie je graag terug in de openbare ruimte voor jongeren in Sittard?”. Graag zagen de jongeren een combinatie van licht en kleur terug in de straat om bij te dragen aan veiligheid en levendigheid. Ook hoopten de jongeren op een iconisch, opvallend en fotogeniek herkenningsteken waar bezoekers speciaal voor naar Sittard komen.

GRAAF HUYN: DENK ALS EEN ONTWERPER

Naast de ‘Van Waarden naar Programma’ workshop en de oriënterende gesprekken, heeft Arttenders ook een workshop gegeven aan de middelbare school, het Graaf Huyn College. Op deze middelbare school hebben we een workshop aangeboden waarbij 82 leerlingen uit vier klassen van het Technasium om hun ideeën en wensen voor de Gruizenstraat werden gevraagd. Hier hebben we inzicht gekregen in de gewenste (multi)functionaliteit, welk thema als inspiratie moet dienen en wat de jongeren belangrijk vonden wat betreft de waarden van de locatie en functies. De resultaten van deze workshop zijn samengevat in een impactsheet.

Na deze workshop hebben de leerlingen individuele ontwerpen getekend om hun ideeën te illustreren. Hierbij is rekening gehouden met functionaliteit van alle leeftijden. De input van deze sessie zal worden meegenomen in het ontwerpproces.

Image
Image
Image

HOGESCHOOL ZUYD: DENK ALS EEN ONTWERPER

Nadat Arttenders al eerder in dit proces een keer een gastcollege op Hogeschool Zuyd heeft gegeven, is er ook met diens studenten een workshop georganiseerd. Hierbij kregen de achttien enthousiaste studenten de opdracht om een multifunctionele ontmoetingsplek in Sittard in te richten naar hun behoeften. Voor het ontwerpen zijn ze geïnformeerd over de context van de opdracht.

De studenten werd gevraagd aan welke functionaliteiten, identiteit en activiteiten de Gruizenstraat moet voldoen. De belangrijkste inzichten uit deze sessie waren het belang van vergroening en het toevoegen van zitgelegenheid om ontmoeting en rust te kunnen faciliteren. De belangrijkste inspiratie voor het ontwerp zijn de historie en de natuur. Qua beeldtaal wensen zij voornamelijk organische vormen, veel kleurgebruik en speelse verlichting.

waardenkader

Vanuit deze fase is het onderstaande waardenkader ontstaan. Hierin zijn de meest genoemde waarden opgenomen. Het waardenkader zal in het vervolgtraject als toetsingskader dienen. 

En nu?

SCHETSONTWERP

Alle informatie en input vanuit de ontwerpend onderzoeksfase en de co-creatiefase worden op dit moment verwerkt in een schetsontwerp voor de Gruizenstraat. Houd deze pagina in de gaten voor updates hierover!