Image

Social Design als basis voor unieke op maat gemaakte participatietrajecten

 

Ons ARTTENDERS team is nu ook in te huren voor het faciliteren van participatieworkshops! Als social designer kijken wij net met een andere blik naar integrale vraagstukken. Ben je op zoek naar een creatieve manier om bewoners en stakeholders te betrekken in jouw opgave? Wil je eindelijk je collega's eens integraal spreken over participatiemogelijkheden? Weet je niet precies wie je moet betrekken? Ben je de enige die wel zin heeft in de Omgevingswet en wil je jouw collega's inspireren? In al deze gevallen kun je nu onze expertise ook los inschakelen!

Image

Bij Arttenders betekent participatie dat écht iedereen mag en moet kunnen meedoen. De usual- en de vaak lastig te bereiken unusual suspects krijgen zo een stem in complexe opgaven, wat zorgt voor inzicht in belangen, draagvlak en eigenaarschap in de planvorming. Wij betrekken daarbij altijd de benodigde stakeholders in een vorm die specifiek past bij het doel dat jij wilt bereiken én aansluit bij de behoefte van de doelgroep.

Wij onderscheiden ons door participatie in alle fasen van een ontwerpproces te faciliteren. Wij doen dit op onze kenmerkende en creatieve manier in inspirerende sessies met ruimte voor een glimlach. Hierbij maken wij onderscheid tussen interne workshops die een integrale blik op een opgave faciliteren binnen jouw organisatie; en participatietrajecten voor externe stakeholders zoals bewoners en partner organisaties. Vanaf het (her)formuleren van een vraagstuk in de onderzoeksfase, het ophalen van behoeftes en belangen van bewoners tot aan het samen ontwerpen van concepten: in al onze projecten maken wij een aanpak op maat. 

Als social designer hebben wij al sinds 2015 ervaring met integrale ontwerptrajecten en weten wij daarom precies op welke momenten onze methodiek van meerwaarde is binnen een complex proces. Onze methodiek is in te zetten in losse workshops, maar je kunt ons ook betrekken om een gefaseerd participatietraject te faciliteren. Van communicatiecampagnes, workshops, open calls en serious games, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het wel eens gedaan. 


Image
Image
Image
Image
Image

De participatieladder laat zien dat iedere tree een eigen vorm van participatie heeft met een bijbehorend bereik. Welke vorm en bereik ingezet kunnen worden binnen jouw opgave is voor ons vaak logisch op basis van de gewenste succesindicatoren. 

Het combineren van verschillende treden van de participatieladder zorgt voor het doelgericht in kaart brengen van verschillende perspectieven en belangen. Mensen worden zo écht actief en waardevol betrokken in de uitwerking van de opgave. Neem contact met ons op om samen een slimme route voor jouw participatietraject uit te stippelen.

Wil je gewoon eerst wat bladeren door onze brochure? Kan ook. Download hem hier of neem contact met ons op. Amber Leijen mailt hem graag naar je!

ImageBaltimore Bend by Arttenders x Studio Spass

Image