Image

The Shape of Rotterdam: Hoek van Holland

 • Titel
  • The Shape of Rotterdam: Hoek van Holland (2022)
 • Ontwerp
  • Arttenders
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
 • Locatie
  • Hoek van Holland, Rotterdam
 • Special thanks to
  • Marieke van Oudheusden

Gemeente Rotterdam is op dit moment bezig met het formuleren van een uitvoeringsagenda om Hoek van Holland op de kaart te zetten als vierseizoenen badplaats. Zij grijpt dit momentum aan om ook urgentie te creëren voor een aantal andere opgaven en de programmering hiervan in deze regio. Hierbij wordt de toeristische visie ingezet als aanjager van de economische en ruimtelijke ontwikkeling binnen dit gebied; en kunst en cultuur als de drager van de te ontplooien activiteiten. Arttenders heeft vanuit afdelingen toerisme en stadscultuur de opdracht gekregen om vanuit dit uitgangspunt een strategisch advies uit te brengen over de koppeling van deze ambitie aan The Shape of Rotterdam.

Image

The Shape of Rotterdam

The Shape of Rotterdam is een vernieuwende ontwerpaanpak voor de publieke ruimte die tot stand is gekomen in een samenwerking tussen Gemeente Rotterdam en Arttenders. Voor de totstandkoming van The Shape wordt gebruik gemaakt van ontwerpend onderzoek, wat inhoudt dat er bij aanvang van het traject nog onduidelijk is wat de uitkomst zal worden. Deze omvat een integrale aanpak, waarbij economische, sociaal maatschappelijke en ruimtelijke opgaven uitvoerig worden onderzocht, gecombineerd in en vertaald naar een concrete ontwerpaanpak. Hierbij worden de gebruiker en andere stakeholders actief betrokken in het ontwerpproces in een participatieve aanpak passend bij de opgave. De beoogde uitkomst van de Shape is een iconische en functionele ruimtelijk interventie. Na de succesvolle pilot van The Shape, die heeft geresulteerd in ‘The Splash, wordt deze werkwijze nu ook in Hoek van Holland toegepast. Deze draagt bij aan de aantrekkingskracht van de Hoek als vierseizoenenbadplaats voor bewoner én bezoeker, is tot stand gekomen in co-creatie met de stad Rotterdam en de Hoekenees en geeft tegelijkertijd antwoord op een meervoudige complexe sociale, economische en ruimtelijke opgave.


ImageImage
ImageImage
Image

Co-creatie in onderzoeksfase

Tijdens de onderzoeksfase is uitvoerig gesproken met verschillende beleidsdomeinen. Ook hebben wij verschillende workshops georganiseerd. Tijdens de workshop ‘Van Waarden naar Programma’ zijn wij met verschillende Hoekenezen in gesprek gegaan over zachte waarden die hun woonomgeving bijzonder en aangenaam maken of die juist missen. In een vrije brainstorm is vervolgens nagedacht op welke wijze deze waarden een plek kunnen krijgen in het gebied in de vorm van programma, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. Ook met verschillende beleidsafdelingen zijn wij in gesprek gegaan tijdens de workshop ‘Alle belangen verzamelen’, om zicht en begrip te creeren voor beleidsmatige uitdagingen. Hierbij kwamen procesmatige, ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen en financierings uitdagingen aan het licht.


Image

 

Op basis van deze uitvoerige analyse is een aanbeveling gedaan voor vier typen interventies waar de aanpak van The Shape van meerwaarde kan zijn. Naar aanleiding van deze aanbeveling zijn twee interventies geselecteerd voor verdere uitwerking in de vorm van de formulering van een ontwerpopgave, een participatieaanpak en het in kaart brengen van technische kaders van de opgave.