Social design als aanjager voor een domein-overstijgende ontwikkelstrategie voor het Metroplein in Hart van Zuid

internNews

Om integrale participatie in gebiedsontwikkeling voor elkaar te krijgen verdienen eindgebruikers een stem in een vroeg stadium van de opgave. Juist dan kunnen ruimtelijke … Read More