Image

THe shape of rotterdam:
Concept & Strategie

 • Titel
  • The Shape of Rotterdam
 • In opdracht van
  • Rotterdam. Make it Happen
 • In samenwerking met
  • Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners
 • Locatie
  • Rotterdam

Hoe stem je toerisme af op stedelijke behoeften? Dat was de startvraag van The Shape Of Rotterdam: een merkactivatiesamenwerking van Rotterdam. Make it Happen en Gemeente Rotterdam.

Arttenders stelde een integrale aanpak voor, waarbij lokale behoeften en verschillende gemeentelijke beleidsdoelstellingen worden gecombineerd in een reeks functionele stadsontwerpen. Samen met verschillende partners in de stad en onderdelen van de gemeente zijn we begonnen met het uitwerken van het concept voor The Shape of Rotterdam in een uitgebreide strategie. Op basis van de strategie worden de komende jaren verschillende plekken in Rotterdam ontwikkeld tot locatiespecifieke speellandschappen.

Image


Image
Image

Interdisciplinaire aanpak voor stadsontwikkeling

In een snel veranderende stad is stadsontwikkeling een complexe uitdaging. Als gemeente moet je tegelijkertijd uitdagingen op lange termijn en behoeften op korte termijn aanpakken. Stadsbrede onderwerpen zoals het effect van klimaatverandering op de stad en het rekening houden met steeds veranderende buurtspecifieke behoeften en sociale structuren vormen vaak een uitdaging. Beide zijn echter essentieel voor het creëren van een duurzame en leefbare openbare ruimte.

Deze doelstellingen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Integendeel, ze kunnen elkaar zelfs versterken en bovendien lokaal draagvlak creëren voor grootschalige stedelijke uitdagingen. Het vergt echter wel de bereidheid tot samenwerking van alle betrokken partijen, en kan daarom een moeizaam proces zijn.

The Shape of Rotterdam

The Shape of Rotterdam begon met een onderzoek naar hoe toerisme kan worden ingezet als middel om lokale gemeenschappen te versterken. Arttenders heeft een integrale aanpak voorgesteld waarbij we lokale identiteit, lokale behoeften en gemeentelijke doelstellingen onderzoeken om in samenwerking met de Rotterdamse creatieve industrie gelaagde stedelijke ontwerpen te maken.

Lokale verhalen zijn de pijler van gemeenschappelijke trots. Door deze verhalen voorop te stellen in de conceptuele laag, worden de verhalen uit de buurt weerspiegelt in het ontwerp.

Afhankelijk van de locatie van het project houden we in de gemeentelijke laag rekening met locatiespecifieke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, klimaatbeheersing, veerkracht, stedenbouw, sport en cultuur.

In de functionele laag kijken we naar lokale behoeften en praktische functionaliteit van de stedelijke ruimte. We combineren de input van deze lagen in een locatiespecifiek concept en vertalen dit naar het ontwerp van een gebruiksvriendelijk speellandschap in nauwe samenwerking met lokale kunstenaars en leveranciers.

De combinatie van deze lagen resulteert in een samenhangende strategie met een locatiespecifieke aanpak voor elke buurt.

we gaan ervoor

Met deze integrale strategie werden de eerste locaties geselecteerd. The Splash in Rotterdam Zuid diende als pilot voor deze strategie en op dit moment lopen er nóg drie shapes, waarvan de eerste dit voorjaar al gerealiseerd wordt bij Zwembad Hoek van Holland. Daarnaast zijn we in Rotterdam Noord aan het onderzoeken met de buurt hoe het Snellemanplein leefbaarder en functioneler kan worden.

Image