Image

The Shape: Court van Noord

 • Titel
  • Court van Noord
 • Ontwerp
  • Arttenders x Nasepop
 • Powered by
  • Banlieue
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
 • Locatie
  • Snellemanplein, Oude Noorden
 • In samenwerking met
  • Cruyff Foundation

Make-over Snellemanplein

Als social designstudio uit de buurt is Arttenders gevraagd om in co-creatie met de omgeving te onderzoeken wat het werkelijke potentieel is van het Snellemanplein. Arttenders brengt wensen en behoeften van betrokken partijen samen tijdens de verschillende participatiesessies, die gedurende het hele traject plaatsvinden. De langetermijnvisie is een make-over van het gehele plein. Deze ambitie vertaalt Arttenders naar een maakbaar en goed gefaseerd plan met en voor alle gebruikers van het plein.

Image
Image

Het Snellemanplein is eigenlijk een naamloos plein tussen de Snellemanstraat, Woelwijkstraat en Touwbaan. Op dit moment vind je er onder andere een omheind grasveld met verouderde speeltoestellen voor de kleinsten en een voetbalveldje met twee doelen van ongelijke afmeting, omdat een handige vader een zelfgemaakt doel plaatste nadat één stuk ging. De waterhuishouding is aan verbetering toe, want het plein staat regelmatig onder water. De hoogste tijd dus om het Snellemanplein aan te pakken!

The Shape of Rotterdam

Drie jaar geleden schreef Arttenders de vernieuwende ontwerpaanpak ‘the Shape of Rotterdam’ als strategie in samenwerking met gemeente Rotterdam. De ontwerpen vanuit deze strategie zijn altijd een antwoord op een meervoudige, complexe, sociaal maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven. Tijdelijke ontmoetingsplek The Splash in Hart van Zuid is de geslaagde pilot hiervan, waarbij de werkwijze en het gedachtegoed van strategie ‘the Shape of Rotterdam’ zich meetbaar heeft bewezen. Daarom zijn er nu ook andere plekken in Rotterdam aangewezen waar deze aanpak van grote meerwaarde gaat zijn. Het Snellemanplein is daar één van.

Image

Belangrijke buurtfunctie

Als centraal plein in de buurt faciliteert het plein niet alleen een basisschool, sportzaal en publieke speel- en sportgelegenheid, maar is het ook de gezamenlijke achtertuin van de omwonenden en andere mensen uit de wijk. Vanuit dit perspectief laat het plein nu behoorlijk wat te wensen over en dat gaan we aanpakken. Het is dus niet gek dat er vanuit verschillende invalshoeken urgentie is ontstaan om dit plein eens flink onder handen te nemen.

Vanuit de aanpak van ‘the Shape of Rotterdam’ zoeken wij in deze opgave aansluiting bij de bestaande ruimtelijke opgave. Het doel is om een multifunctioneel, toekomstbestendig en inclusief plein te ontwerpen waar de hele buurt kan ontmoeten, spelen en bewegen. Het plein wordt een gedegen afspiegeling van de wensen en behoeften uit de wijk.

Betrokken partijen

Bij het aanhaken van verschillende partijen uit de buurt is Arttenders gaan kennismaken met de wijkraad. Zij zijn enthousiast omdat het plan naadloos past in hun visie voor de wijk. Er is nauw contact met de Prinses Julianaschool, waarvan de leerlingen de gemeente al eerder aan haar jasje hadden getrokken om dit plein wat meer liefde te geven. Verder is er gesproken met Sportbedrijf Rotterdam en ook zij omarmen dit plan. Samen met veel andere partijen maken zij deel uit van het participatieve proces, waaronder ook de ondernemersvereniging, de moskee en natuurlijk de buurtbewoners.

Image

Ontwerp partners

Rotterdams streetwearmerk Clan de Banlieue wil al tijden iets terug doen voor hun geliefde wijk en kwamen - als overburen van Arttenders - al eerder in gesprek over het potentieel van het plein. Zij willen graag hun merkwaarde inzetten om het aanzien van het plein te vergroten en hun achterban actief aan te haken in het ontwerpproces. Daarom zijn zij als inhoudelijke partner nauw betrokken bij het proces. Ook de Cruyff Foundation is in een eerder stadium al aangehaakt om te kijken naar de mogelijkheden voor het implementeren van een Cruyff Court. Zij zitten als potentiële partner aan tafel om in dit proces samen uit te zoeken wat de beste combinatie van doeleinden is voor het Snellemanplein en haar diverse gebruikers.

Arttenders brengt al deze partijen, wensen en behoeften samen en zorgt zo voor een integrale aanpak van het volledige plein. In het co-creatie traject worden verschillende doelgroepen en stakeholders, plus verschillende domeinen vanuit de gemeente (denk aan maatschappelijke- en stedelijke ontwikkeling, sport en welzijn) vanaf het begin betrokken en meegenomen.

Image

Aanpak

Als onderdeel van het participatietraject is door Arttenders een ’24 uurs observatie’ gestart: op verschillende momenten is gekeken naar het gebruik van het plein, waarbij korte interviews zijn afgenomen. Zo hebben we de eerste inzichten op kunnen doen over het gebruik en de wensen voor het plein. 

Hierna is een workshop ‘Van waarden naar programma’ georganiseerd voor betrokken volwassenen. Ook hebben wij via een ontwerpworkshop met jongeren van FC Banlieue en de Prinses Julianaschool hun ideeën en behoeften opgehaald  voor het plein. In deze workshop zijn de jongeren ingegaan op het ontwerp en de verschillende functionaliteiten voor deze plek. 

Image
Image
Image

co-creatie

Jongeren ontwerpworkshop

Met 17 jongeren uit de buurt zijn we aan de slag gegaan met het ontwerp van het plein. Hierbij is gekeken naar welke functionaliteiten de jongeren nu gebruiken en welke ze graag zouden zien in de toekomst. Het voetbalveldje is iets wat echt moet blijven, maar ook plekken om te chillen en bijvoorbeeld een trampoline en schommels zouden ze graag zien in het ontwerp. Over de ontwerpstijl waren de meningen verdeeld, maar vooral de grafische en ronde stijlen met veel kleur hadden de voorkeur.

Verder werd ook nagedacht over de praktische zaken die horen bij een plein. De jongeren bedachten een nieuw ontwerp voor bijvoorbeeld de lantaarnpalen, vuilnisbakken, hekwerken en de bestrating. Er werd gekeken hoe ze er nu uit zien en hoe deze elementen kunnen worden meegenomen in het eind ontwerp. Als laatste maakte de jongeren een tekening van hun ideale plein.

Van waarden naar programma workshop

Bij deze workshop waren 19 mensen van verschillende groepen/organisaties, zoals buurtbewoners, de wijkraad, Clan de Banlieue en de gemeente, aanwezig. Er werd eerst gekeken naar de waarden die zij zien op het plein en de waarden die ze zouden willen versterken of toevoegen. Hieruit werd duidelijk dat het plein vooral een plek moet zijn waar mensen van alle leeftijden en afkomsten samen kunnen komen. Daarbij werd ontmoeten, sporten en rusten vaak genoemd. Ook was het belangrijk dat het een veilige, multifunctionele en aantrekkelijke plek wordt.

Met deze waarden maakte de participanten een ontwerp voor de programmering van het plein. Er werden gevarieerde ontwerpen gemaakt. Zo werden er ideeën bedacht voor sport en spel elementen voor bijvoorbeeld skaten, calisthenics of freerunnen. Ook werd het huidige waterprobleem aangepakt met ideeën zoals een waterbestendige ondergrond. Daarnaast werd er gedacht aan een structuur van verschillende hoogtes waar gebruikers van het plein kunnen zitten, picknicken en ontmoeten.

Image
Image
Image

Terugkoppelsessie

Om de resultaten vanuit de ontwerpend onderzoeksfase terug te koppelen aan verschillende stakeholders hebben wij een terugkoppelsessie georganiseerd om de opgehaalde resultaten terug te koppelen en extra input op te halen. Hierbij waren onder andere mensen uit de buurt, Clan de Banlieue, de Prinses Julianaschool, de Cruyff Foundation en de gemeente aanwezig. De deelnemers van de sessie waren het eens met de reeds opgehaalde inzichten en waarden. Daarnaast vertelden ze over hun eigen ervaringen op het plein en wat kon worden verbeterd. Het plein is bijvoorbeeld vaak vies en het voelt soms onveilig door verschillende hoekjes die uit het zicht liggen. Bij de make-over van het plein is het dus van belang dat er in de inrichting rekening wordt gehouden met het gevoel van veiligheid en dat het ontwerp bijdraagt aan een positieve gedragsverandering.

Daarbij is het belangrijk dat er op verschillende momenten activiteiten worden gefaciliteerd op het plein. Om hierin te voorzien is het van belang dat er programmering door verschillende omliggende organisaties wordt georganiseerd op het plein. Deze programmering zal voor verschillende doelgroepen aansprekend moeten zijn. Daarom is het waardenkader ook aangevuld met programmering.

Waardenkader

Vanuit het co-creatie traject is het onderstaande waardenkader ontstaan. Hierin zijn de meest genoemde waarden opgenomen. Het waardenkader zal in het vervolgtraject als toetsingskader dienen.

Arttenders x Nasepop

Arttenders werkt voor dit project samen met de getalenteerde kunstenaar Nasepop om het totaalontwerp te creëren. Nasepop is geboren in Nederland maar inmiddels woonachtig in Buenos Aires en werkt over de hele wereld. Hij staat internationaal bekend om zijn kunstwerken, die bestaan uit levendige muurschilderingen en sculpturen. Zijn stijl wordt gekenmerkt door opvallende vormen en felle kleuren, met een streetstyle uitstraling. De kenmerkende beeldtaal van Nasepop leent zich heel goed in een ruimtelijke omgeving, en daarom zijn wij de samenwerking aangegaan voor het Snellemanplein. In deze samenwerking ontwikkelt Arttenders twee schetsontwerpen waar door de buurt op gestemd kan worden.

Banlieue Creatives workshop

Image
Image
Image

Met diverse Creatives vanuit Banlieue en Nasepop is Arttenders in een co-creatie sessie aan de slag gegaan. De deelnemers hadden verschillende expertises zoals schrijven, rappen, ontwerpen en nog veel meer. De creatives brachten hun unieke kijk op het plein met gepaste vragen en voorwaarden. Zij bevestigden de output uit de eerdere sessies; dat het plein o.a. aantrekkelijk, veilig en multifunctioneel moet zijn, en gaven daarnaast ook leuke nieuwe inzichten als input voor het uiteindelijke schetsontwerp. 

Voor deze designworkshop creëerde Arttenders een slim concept waar de gelaagdheid van zowel het fysieke plein als de achterliggende verhalen samen konden komen. Op ‘x-rays’ werd in groepjes aan een concept gewerkt in drie lagen: storytelling, beeldtaal en compositie. Deze lagen gaven invulling aan het ontwerp in patronen en vorm, maar ook aan het verhaal dat bij de buurt en het plein hoort. 

De ‘x-rays’ die de creatives hebben ingevuld werden achter elkaar geplaatst, wat nieuwe inzichten creëerde over de verschillende uitgangspunten voor het plein. Hierin zijn verschillende versies gemaakt door de lagen tegen elkaar te houden en hier en daar uit te wisselen voor de beste combinatie. Uiteindelijk hingen er drie ontwerpen met verschillende verhalen en concepten. Deze methode bracht een nieuw perspectief in de mix van de verschillende functionaliteiten, waarden en beeldtalen op het plein. Deze waardevolle input wordt weer meegenomen met de eerder opgehaalde resultaten uit de andere sessies.  

Image
Image

Publicatie

In verschillende publicaties in de Noorderlink en de Noorderzon houden we de buurtbewoners op de hoogte over de ontwikkelingen op het Snellemanplein. In Juli verscheen het eerste artikel over het plein met de aanleiding van het project en de eerste stappen. In de vervolgedities wordt er vanuit verschillende perspectieven ingegaan op het project en de voortgang op het plein. Deze publicaties zullen wij op deze pagina blijven delen, maar zal ook verspreid worden door de gemeente.

Image

EN NU....

Alle opgehaalde informatie en belangen worden uiteindelijk geborgd in twee ambitieuze totaal-ontwerpen. Na de zomervakantie worden deze schetsontwerpen gepresenteerd tijdens een lokale publieksstemming. Hou onze website in de gaten voor het vervolg van dit project! Hieronder zie je welke fasen we al hebben doorlopen en welke er nog kunnen volgen. 

Image