Image

The Spark

 • Titel
  • The Spark
 • Ontwerp
  • Arttenders X lokale kunstenaar
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
 • Soort project
  • Ruimtelijk ontwerp
 • Locatie
  • Boompjeskade, Rotterdam

In het hart van Rotterdam, waar de dynamiek van stad en water samenkomt, schuilt een tunnel aan de Boompjeskade. Voor velen slechts een doorgang, maar voor ons een inspirerende ruimte vol mogelijkheden. In het kader van onze strategie The Shape of Rotterdam’ heeft de gemeente Rotterdam Arttenders opdracht gegeven om in deze tunnel een beleving te creëren, passend binnen de kernwaarden van de gebiedsontwikkeling en de lokale waarden. Deze verandering moet een inspirerende start geven aan de grotere gebiedsontwikkeling ‘Rondje Bruggen’, die de komende vijf jaar de ontwikkeling en vernatuurlijking van het gebied rondom de route Erasmusbrug-Willemsbrug-Hef-Erasmusbrug beoogt.

The Shape of Rotterdam

Drie jaar geleden schreef Arttenders de vernieuwende ontwerpaanpak en strategie ‘The Shape of Rotterdam’ als strategie in samenwerking met gemeente Rotterdam. De ontwerpen en onderzoeken vanuit deze strategie zijn altijd een antwoord op meervoudige, complexe, sociaal maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven. Tijdelijke ontmoetingsplek ‘The Splash’ in Hart van Zuid is de geslaagde pilot hiervan, waarbij de werkwijze en het gedachtegoed van strategie ‘the Shape of Rotterdam’ zich meetbaar heeft bewezen. Daarom zijn er nu ook andere plekken binnen gemeente Rotterdam aangewezen waar deze aanpak van grote meerwaarde gaat zijn. The Spark is daar één van.

Image
Image
Image

ontwerpend onderzoek

Centraal in dit project staat co-creatie. Betrokkenen binnen de gemeente zullen tijdens de oriënterende gesprekken hun inzichten kunnen delen. Lokale betrokkenen, zoals bewoners en ondernemers, kunnen hun belangen en wensen delen bij de ontwerpworkshop 'Van Waarden naar Programma'. Daarna zal er middels een Call for Interest een lokale maker aan het Arttenders ontwerpteam worden toegevoegd, om zo de creativiteit van Rotterdam zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat lokale stemmen, verhalen en visies de bouwstenen van het ontwerp zullen zijn.

Image

Co-creëren

Oriënterende GESPREKKEN

In oriënterende gesprekken met verschillende domeinen van gemeente Rotterdam zijn diverse inzichten opgehaald. Er is gesproken over de mogelijke (meekoppel)kansen, uitdagingen, praktische eisen en kaders, de culturele betekenis en de geschiedenis.

Hieruit kwam naar voren dat veiligheid en verlichting cruciaal zijn, vooral 's nachts, terwijl de tunnel aantrekkelijker en levendiger moet worden. Er is de wens voor minder autoverkeer, al moet eventueel uitgezonderde doorgang door auto’s wel mogelijk blijven. De focus moet meer liggen op voetgangers en recreatieve fietsers.

Uitdagingen zijn er in de vorm van een duidelijke scheiding tussen voetgangers- en fietsersgebieden en de aanpak van dode hoeken. De tunnel moet aantrekkelijker, fleuriger en vrolijker worden, die de potentie van de mooie en unieke plek benut.

In de beleving kan de lokale historie, bestaande uit drie lagen, als verhaal inspireren: Allereerst was er in de jaren '70 een tweede (spoor)brug, nu nog subtiel zichtbaar door een poot in het water en de boog van de brug gezien vanaf de overkant. Daarnaast diende de tunnel als aankomstpunt voor vele immigranten, wat een diverse culturele samensmelting teweegbracht. Verder was de tunnel cruciaal voor het bruisende nachtleven bij Waterfront en voor de Rotterdamse muziekgeschiedenis. Het was een ontmoetingsplek voor jeugd- en tegenculturen. Daarnaast kan de tunnel een verbinding tussen land en water symboliseren en kan de bestaande graffiti omarmd worden.

ImageImage

VAN WAARDEn NAAR PROGRAMMA SESSIE

Tijdens de workshop 'Van waarden naar programma' waren zowel de gemeente als bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van de tunnel aanwezig. Deze belanghebbenden deelden welke waarden ze in de tunnel willen behouden en welke ze graag zouden toevoegen. Vervolgens werd nagedacht over hoe deze waarden ruimtelijk vertaald zouden kunnen worden in de tunnel. Dit resulteerde in een aantal schetsen met ideeën. Uit de participatie sessies kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan verandering in de tunnel. Momenteel wordt de tunnel voornamelijk als doorgangsroute gebruikt en voegt deze weinig toe aan de omgeving en de beleving van de bezoekers. In overleg zijn er acht gezamenlijke waarden vastgesteld, die in het waardenkader zijn geïllustreerd. 

ImageImage
Image

Waardenkader

Vanuit het co-creatie traject is het onderstaande waardenkader ontstaan. Hierin zijn de meest genoemde waarden opgenomen. Aan dit waardenkader zal gedurende het gehele ontwerpproces getoetst worden.

Image

Call for Interest

Met de opgehaalde informatie wordt de onderzoeksfase afgerond en wordt er een ontwerpbriefing opgesteld. Om de creativiteit van Rotterdam in het ontwerp zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat lokale stemmen, verhalen en visies de bouwstenen van het ontwerp zijn, wordt er een lokale maker aan het ontwerpteam toegevoegd, middels een Call for Interest. De maker kan komen vanuit vele disciplines; van beeldend kunstenaar, spoken word artiest, lichtkunstenaar, theatermaker tot digitale ontwerper. Denk jij de skills te hebben om met ons deze opgave vorm te geven? Woon of werk jij in (regio) Rotterdam of heb jij een andere link met de stad? En ben jij beschikbaar voor het ontwerptraject vanaf 26 juli? Kijk dan voor meer informatie en meld je aan op deze pagina. De Call for Interest is open voor aanmeldingen van 9 tot en met 21 juli.
Image
Image
Image
Image

En nu?

Na 21 juli zal een geïnformeerde jury zich buigen over de ingezonden portfolio's en selecteert een maker die samen met Arttenders de opdracht vorm gaat geven. Samen met de creatieveling die uit deze Call for Interest geselecteerd wordt, gaat de ontwerpfase van start! Houd deze pagina en onze kanalen in de gaten voor updates hierover.