Image

A Bigger splash: een totaalbeleving voor zwembad hoek van holland

 • Titel
  • A Bigger Splash (2023)
 • Ontwerp
  • Arttenders x Cindy Bakker
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
 • Locatie
  • Zwembad Hoek van Holland

In het kader van onze strategie The Shape of Rotterdam heeft de Gemeente Rotterdam Arttenders opdracht gegeven om Zwembad Hoek van Holland, na een uitgebreid co-creatietraject, in een nieuw, iconisch jasje te steken. Het zwembad is een geliefde plek en echte hotspot voor de Hoekenezen. Het bad vervult een belangrijke functie in de omgeving voor jong en oud en dat mag gezien worden.

Uit het ontwerpend onderzoek en de participatiesessies is luid en duidelijk gevonden dat dat het bad om verschillende redenen meer liefde kan gebruiken. Het bad had een beperkte zichtbaarheid en is een verscholen schat in de Hoek. Om meer bezoekers uit te nodigen om een duik te nemen en de waarde van het bad in de omgeving te illustreren, is besloten om het zwembad Hoek van Holland te transformeren tot een waar icoon in de lijn van de strategie en aanpak The Shape of Rotterdam.

Image
Image

Met een inspirerend co-creatie traject zijn de gebruikers van het bad en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken en te ontwerpen. In verschillende creatieve en op maat- gemaakte sessies zijn verschillende doelgroepen en belangen aan elkaar gekoppeld. De opbrengst van deze co-creatie is gewaarborgd in de kaders van de opdracht en in de inhoud van het ontwerp.

De opgehaalde verhalen en creatieve ontwerpvoorstellen vormden het beginpunt voor het Arttenders conceptteam waarin twee Rotterdamse kunstenaars, Franky Sticks en Cindy Bakker, zijn aangehaakt om twee uitgesproken ontwerpvoorstellen te maken. De participatie opbrengst diende hierbij als startpunt en inspiratie.  De keuze voor het winnende ontwerp is gemaakt met inspraak van de gebruikers en andere belanghebbenden. Het ontwerp van Arttenders X Cindy Bakker is gekozen als winnaar.

Aanpak

Image

Vooronderzoek en strategie

De start van ieder ontwerpproces is altijd uitgebreid onderzoek doen naar de gebruikers, de locatie, de sociale context en de omgeving. Zowel de praktische eisen en kaders, als de betekenis en geschiedenis van het zwembad zijn bevraagd en onderzocht. Uit dit onderzoek zijn in samenspraak met de belanghebbende domein-overstijgende doelstellingen geformuleerd en verschillende actief-te-betrekken doelgroepen vastgesteld.

Waardenkader

Vanuit het co-creatie traject is het onderstaande waardenkader ontstaan. Hierin zijn de meest genoemde waarden opgenomen. Het waardenkader zal in het vervolgtraject als toetsingskader dienen.

Co-Creatie

Er zijn twee op-maat-gemaakte co-creatiesessies ontwikkeld. Er is geadviseerd om een specifieke sessie te organiseren voor jongeren omdat het bad graag meer jonge bezoekers wil aantrekken en aanspreken. In totaal hebben 130 jongeren, uit de groepen 7 en 8 van alle Hoekse basisscholen en een jongerenclub met leden tot 14 jaar, meegedacht.

De andere sessie richtte zich op de ‘stamgasten’ van het bad, waarbij de loyaliteit en het eigenaarschap uitgangspunt was voor de sessie.Met de output van deze sessies is een afweging gemaakt voor de ontwerprichting. Er zijn verhalen en concrete handvatten gevonden om de ontwerpfase mee aan te vangen. Deze resultaten zijn teruggegeven aan alle belanghebbenden in een rapportage.

Alle deelnemers mochten ook hun voorkeur uitspreken voor de keuze van de kunstenaars. Deze selectie van lokale kunstenaars was samengesteld op basis van de gewenste impact, het beschikbare canvas en de locatie-specifieke (on)mogelijkheden. Rotterdamse kunstenaars Franky Sticks en Cindy Bakker werden verkozen om met Arttenders aan de bak te gaan.

Image
Image

Ontwerpfase

In deze fase zijn de kunstenaars op basis van een uitgebreide briefing en in co-design met Arttenders gaan werken aan twee unieke ontwerpen in de vorm van een immersief geschilderd patroon. Omdat de schaal van de schildering en de oppervlak-overstijgende vorm van het ontwerp lijdend was is er gekozen om de beeldtaal simpel en helder te houden. Zo word het kunstwerk echt een landmark in de Hoek en hiermee een bestemming.

Deze vraag resulteerde in twee compleet verschillende ontwerpen, waar in kunstenaars Cindy Bakker en Franky Sticks hun kenmerkende beeldtaal konden laten zien.
Om de ontwerpen te beoordelen op inhoud en impact is een beoordelingstool ontwikkeld welke heeft gezorgd voor een eenduidige en democratische beoordeling op basis van de bepaalde doelstellingen, het waardenkader en de participatie.

twee conceptontwerpen en een stemming

Met Cindy Bakker en Franky Sticks heeft Arttenders een ontwerp gemaakt voor het buitenbad. De twee kunstenaars hebben hun eigen stijl meegenomen in de ontwerpen. Franky Sticks gebruikte zijn figuratieve stijl geïnspireerd op de elementen van de Hoek en het zwembad. Bij Cindy Bakker zijn haar gestileerde lijnen te zien, geïnspireerd op het karakter van het zwembad en het strand.

 

Image
Image

Eindontwerp

Door te werken met een publieksstemming als selectiemethode geldt: de meeste stemmen gelden. Dit gaf de betrokkenen de kans om zelf hun favoriete ontwerp te kiezen en te zien hoe hun input is gebruikt in het ontwerp. Het ontwerp wat hierin de hoogste beoordeling kreeg was het ontwerp van Arttenders en Cindy Bakker.

Arttenders x Cindy Bakker

Het ontwerp dat Arttenders met Cindy Bakker heeft gemaakt is gebaseerd op de historie en het ontstaan van het dorpszwembad in de Hoek. De kleuren zijn geïnspireerd op de jaren 60 toen het zwembad opende. Het lijnenpatroon refereert aan de typische strandstoelen en parasol patronen die je vaak op het strand en bij het zwembad ziet. Het is een iconisch en tijdloos patroon, door de omvang van de schildering is het een uitgesproken ontwerp. Er is bewust gebruik gemaakt van de snoepkleuren die refereren aan Oma's Hoekje. De eenvoud van het patroon en de kleuren brengen de rust naar een plek waar je graag komt om te ontspannen.

uitvoering

De uitvoering van het nieuwe ontwerp van Arttenders x Cindy Bakker bij Zwembad Hoek van Holland is gestart! Na een lang participatietraject is het tijd voor de uitvoeringsfase. De muren van het gebouw naast het bad staan er al vrolijk bij, de pastelkleuren creëren een compleet nieuwe, zomerse uitstraling! Door het slechte weer in de afgelopen maanden is de rest van de uitvoering helaas op pauze gezet. Wel wordt de totaalbeleving nog groter door de nieuwe elementen die worden herbestemd vanuit The Splash.
Image
Image
Image
Image

Elementen

Eerder werkte Arttenders samen met Cindy Bakker voor The Splash in Rotterdam. Dit tijdelijke werk in Rotterdam was al een groot succes en creëerde een nostalgische sfeer
van oude pierenbadjes, met speel- en zitelementen waar jong en oud van konden genieten. Deze gemoedelijke en gezellige sfeer sluit ook volledig aan bij Zwembad Hoek van Holland. Het feit dat we nu deze elementen kunnen hergebruiken bij het zwembad is dus een unieke uitkomst! Door ze opnieuw te schilderen en positioneren passen ze perfect in het totale ontwerp. Deze beleving krijgt daarom de naam: A Bigger Splash!

Image

Entree

Tijdens de co-creatiesessies kwam al gauw naar voren dat het meenemen van de entree in het totale ontwerp van essentieel belang was. Want laten we eerlijk zijn, het zwembad kan een stuk uitnodigender en aantrekkelijker worden voor nieuwe bezoekers. En wat is daarvoor beter geschikt dan een iconische entree? Hierdoor wordt het zwembad een waar pronkstuk van De Hoek en een onmisbare trekpleister voor jong en oud!

De entree wordt daarom ook nog geschilderd, maar door een proces vanuit de gemeente voor de herinrichting van het voorplein van het bad, wordt dit op een later moment gedaan. We kijken er dan ook naar uit om de entree te kunnen transformeren in een prachtige en uitnodigende toegangspoort tot het vernieuwde zwembad.

Image

What's next?

Zoals je nu hebt kunnen lezen, waren wij door de regen en de opening van het zwembad genoodzaakt de uitvoer van de vloer uit te stellen. Voor de schildering zijn er meerdere dagen zon nodig om de verf goed te laten drogen, en de opening van het zwemseizoen uitstellen was uiteraard geen optie. Nog even wachten op de zon dus! De verwachting is dat het ontwerp in september (na het zwemseizoen) wordt afgemaakt. De eerste meters
van het ontwerp zijn geverfd. Als je het tipje van de sluier wilt zien, kan er vanaf Koningsdag gezwommen worden.

Aanleiding

Image

Gemeente Rotterdam is bezig met het formuleren van een uitvoeringsagenda om Hoek van Holland op de kaart te zetten als vierseizoenen badplaats. Hierbij hebben zij vanuit het TROP (toeristisch recreatief ontwikkelingsperspectief) de verbinding met ‘The Shape’ gelegd om een iconische en functionele ruimtelijk interventie te maken.

Deze vernieuwing draagt bij aan de aantrekkingskracht van Hoek van Holland als vierseizoenenbadplaats voor bewoner en bezoeker, en komt tot stand in co-creatie met de stad Rotterdam en de Hoekenees. Ook wordt er hierdoor antwoord gegeven op meervoudige complexe sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken.

Uit het vooronderzoek met bewoners is gebleken dat de locatie van het zwembad een kans vormt voor deze aanpak. Het zwembad is een iconische locatie voor de Hoekenezen maar toch kwamen er niet genoeg nieuwe bezoekers. Door het bad om te toveren tot een artistieke trekpleister mét lokale waarde, kan een externe bezoekersstroom worden aangetrokken.

The Shape of Rotterdam

Drie jaar geleden schreef Arttenders de vernieuwende ontwerpaanpak ‘the Shape of Rotterdam’ als strategie in samenwerking met gemeente Rotterdam. De ontwerpen vanuit deze strategie zijn altijd een antwoord op een meervoudige, complexe, sociaal maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven. Tijdelijke ontmoetingsplek The Splash in Hart van Zuid is de geslaagde pilot hiervan, waarbij de werkwijze en het gedachtegoed van strategie ‘the Shape of Rotterdam’ zich meetbaar heeft bewezen. Daarom zijn er nu ook andere plekken in Rotterdam aangewezen waar deze aanpak van grote meerwaarde gaat zijn. Zwembad Hoek van Holland is daar één van.

doelstelling

 1. De ingreep draagt bij aan de verduurzaming van de bezoekersstroom.
 2. Zwembad Hoek van Holland wordt een bestemming en in het verlengde daarvan een sociale versteviging van het dorp.
 3. Het is belangrijk dat het zwembad ‘eigen’ blijft en dat de Hoekenees zich betrokken voelt in het proces en eigenaarschap voelt over het proces en ontwerp.

betrokken partijen

Vanaf het begin zijn alle belanghebbende partijen goed betrokken: bewoners, gebruikers, Gemeente Rotterdam (afdeling sport), Sportbedrijf Rotterdam, Stichting Vrienden Hoeks Buitenbad, maar ook de gemeentelijke domeinen Cultuur, Toerisme, Beheer en Stedelijke Ontwikkeling zijn belangrijke gesprekspartners in de ambitie voor Zwembad Hoek van Holland. Van begin tot eind worden deze partijen meegenomen, zowel in de ontwerpfase en in de definitieve selectie en uitwerking.