The Shape: brinkplein

 • Titel
  • Brinkplein
 • Ontwerp
  • Arttenders
 • Opdrachtgever
  • Gemeente Rotterdam
 • Soort project
  • Ruimtelijk ontwerp
 • Locatie
  • Brinkplein - Hoek van Holland

Gemeente Rotterdam is bezig om Hoek van Holland op de kaart te zetten als vierseizoenenbadplaats. Vanuit onze strategie The Shape of Rotterdam, zijn locaties aangewezen waar een ‘Shape’ van meerwaarde kan zijn, voor zowel bewoners als ook bezoekers. Deze Shape zal door middel van een integrale aanpak, locatie-specifiek en functioneel ontworpen worden.

Naast de vernieuwde totaalbeleving voor Zwembad Hoek van Holland, gaat Arttenders nu ook aan de slag met een iconische speel- en ontmoetbeleving op het Brinkplein. Het Brinkplein is het centrale plein van Hoek van Holland. De gemeente heeft Arttenders gevraagd om voor deze plek een ontwerp te maken voor een iconische ontmoet- en speelbeleving, parallel aan en in afstemming met de herinrichting van het gehele dorpscentrum door de gemeente. Dit icoon moet ervoor zorgen dat het Brinkplein een bruisend middelpunt wordt met aanzuigende werking voor bezoekers en bewoners.

The Shape of Rotterdam

Drie jaar geleden schreef Arttenders de vernieuwende ontwerpaanpak en strategie ‘the Shape of Rotterdam’ als strategie in samenwerking met gemeente Rotterdam. De ontwerpen en onderzoeken vanuit deze strategie zijn altijd een antwoord op meervoudige, complexe, sociaal maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven. Tijdelijke ontmoetingsplek ‘The Splash’ in Hart van Zuid is de geslaagde pilot hiervan, waarbij de werkwijze en het gedachtegoed van strategie ‘the Shape of Rotterdam’ zich meetbaar heeft bewezen. Daarom zijn er nu ook andere plekken binnen gemeente Rotterdam aangewezen waar deze aanpak van grote meerwaarde gaat zijn. Het Brinkplein is daar één van.

Image
Image

LOCATIE SPECIFIEK ONDERZOEK

Arttenders heeft de opdracht gekregen van de gemeente om te onderzoeken welke locaties in Hoek van Holland geschikt zijn voor de "The Shape of Rotterdam" strategie en waarde kunnen toevoegen. Na diverse co-creatie workshops en deskresearch zijn er verschillende potentiële locaties geïdentificeerd. Uiteindelijk is besloten om Zwembad Hoek van Holland en het Brinkplein door te ontwikkelen.

Waardenkader

Vanuit het co-creatie traject is het onderstaande waardenkader ontstaan. Hierin zijn de meest genoemde waarden opgenomen. Het waardenkader zal in het vervolgtraject als toetsingskader dienen.

CO-CREATIE: DENK ALS EEN ONTWERPER

Zowel voor de bewoners van Hoek van Holland, de dorpsraad als ook voor betrokken ondernemers heeft Arttenders ontwerpworkshops georganiseerd. Tijdens deze workshops konden de deelnemers hun behoeften, ervaringen en ideeën delen en uiteindelijk tekenen in hun eigen ontwerp voor het plein.

ondernemersbijeenkomst

Tijdens de workshop met verschillende ondernemers uit Hoek van Holland werden de demarcaties van het plein vastgesteld en konden de ondernemers hun ideeën te schetsen. Zo werd er onder andere uitgedacht in welke zones het ontwerp kan landen. De ondernemers zien graag het ontwerp als middelpunt van het plein. Er moet dus vanuit verschillende hoeken naar dit punt gestuurd worden. Ook bijvoorbeeld de bomen en bankjes op het plein werden overwogen in het ontwerp. Het ontwerp moet volgens hen daarin toegankelijk en bereikbaar zijn voor verschillende doelgroepen. In het kort willen de ondernemers een groen Brinkplein met veel plek om te ontmoeten en te zitten in een levendige sfeer. Daarbij zien zij in het ontwerp graag een thema wat echt past bij Hoek van Holland.

Image
Image

Bewonersbijeenkomst

Bij deze workshop waren bewoners en de dorpsraad van Hoek van Holland aanwezig die hun input konden geven voor hun ontwerp van het plein. Zij vertelden dat het plein zijn Hoekse karakter moet behouden. Er werd ook aangegeven dat er nu al iconische elementen op het plein staan zoals de klok en het bootje, deze moeten op een manier terugkomen in het ontwerp van het centrum. Ook kwamen er veel goede ideeën op over de programmering van het plein. Zo hadden de bewoners het over bijvoorbeeld jaarmarkten en muziekfestivals die mogelijk moeten blijven op het plein. Het belangrijkste aan deze evenementen is de sfeer en de ontmoeting die centraal staat. Er is vooral behoefte aan een multifunctionele buitenruimte die aantrekkelijk is voor alle doelgroepen. Daarnaast moet er ook speelaanleiding zijn, er wordt nu namelijk goed gebruik gemaakt van het bootje. De wens is een ontwerp in een maritiem thema waar het bootje op een manier onderdeel van moet blijven!

Image

Ontwerp lagen

Ons onderzoek met diverse co-creatie sessies rondom het Brinkplein in Hoek van Holland heeft verschillende wensen en behoeften in kaart gebracht. Deze zullen in een aantal lagen verwerkt worden in ons ontwerp. De eerste laag omvat een object waarop gespeeld kan worden, maar waar je ook kunt zitten en elkaar kunt ontmoeten. De tweede laag staat voor aantrekkelijkheid, waardoor een prachtig plein ontstaat dat het ware centrum van Hoek van Holland vormt. De derde laag zorgt ervoor dat het plein niet alleen overdag, maar ook 's avonds een beleving wordt, wat ook de veiligheid verbetert. Als laatste laag zullen de omliggende straten meegenomen worden in het ontwerp, zodat je het ontwerp ook in andere delen van het centrum terugziet.

Image

Call for interest

Image
Image
Image


Met de informatie die is opgehaald bij de bewoners, dorpsraad, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen gaat Arttenders een ontwerp maken. Dit wordt altijd in samenwerking met een lokale of betrokken kunstenaar gedaan, zodat de creativiteit van het dorp terug te zien zal zijn in het uiteindelijke ontwerp van het Brinkplein. Uit de Call for Interest zijn twee kunstenaars gekozen die onderdeel worden van ons conceptteam:

Marjan Laaper: Marjan is gespecialiseerd in grootschalige videoprojecties en lichtinstallaties in de openbare ruimte. Ze laat zich inspireren door het contrast tussen mens en natuur in haar werk.

Onno Poiesz: Onno is gespecialiseerd in grote monumentale sculpturen in de openbare ruimte. Hij laat zich inspireren door bestaande voorwerpen die in zijn kunst een nieuwe betekenis krijgen. 

Om het lokale perspectief in het ontwerpteam te versterken is Helma Vlemmings aangehaakt als Hoekse consultant. Helma woont in de Hoek, en spant zich creatief in voor Hoek van Holland met haar museum iCOON. Helma heeft ons geadviseerd over de aansluiting van de concepten bij Hoek van Holland, en toetst zo of de ontwerpen passen bij de locatie.

Concept Arttenders X Marjan Laaper

Image

Arttenders heeft in samenwerking met Marjan Laaper “Scheepsduin” ontworpen, waarin het plein transformeert naar een duinlandschap met een groot schip dat tussen de duinen omhoog komt. Het ontwerp speelt in op de maritieme identiteit en verleden van Hoek van Holland. Het plein voorziet in alle behoeften die in de co-creatie besproken werden zoals ontmoeten, spelen en natuur.

Image
Image
Image

Concept Arttenders X Onno Poiesz

Image

Arttenders heeft in samenwerking met Onno Poiesz “Terug naar de Toekomst” ontworpen, waarin oude elementen vanuit de Hoek terugkomen in een nieuw jasje. Dit ontwerp transformeert het Brinkplein naar een gezellig dorpsplein met als middelpunt een podium waar je kan schommelen. Het ontwerp gebruikt de groene kleur van de Hoekse vlag en biedt ruimte voor ontmoeten, natuur en programmering.

Image
Image
Image

Beide concepten zijn tijdens het ontwerpproces meerdere malen met lokaal adviseur Helma Vlemmings geëvalueerd. Aan de hand van haar feedback zijn beide concepten tot een ontwerp gekomen dat goed aansluit bij (de wensen van) Hoek van Holland.

What's next?

Slechts één van de conceptontwerpen kan gerealiseerd worden op het Brinkplein. De keuze is aan de inwoners en andere liefhebbers van Hoek van Holland. Je kunt tot 5 mei stemmen op jouw favoriet via deze link